Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavir.armavir@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի N 860-Ա

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԳևՈՐԳՅԱՆԻՆ,ԳՈՀԱՐԻԿ ԳԱՐՈՒՇԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ,ՄԱՆԻԿ ԳԱՐՈՒՇԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ԵՎ ԳԱՅԱՆԵ ԳԱՐՈՒՇԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐԻՆ ՃՇՏՎԱԾ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

ՂեկավարվելովՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության2005 թ. դեկտեմբերի 29-իթիվ 2387-Նորոշմամբհաստատվածկարգի 29-րդև 51-րդկետերով,հիմքընդունելովՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանու 2022թ հունվարի 17-ի թիվ 01 արտահերթ նիստի 006-Ա որոշումը,ՍուսաննաՀովհաննեսիԳևորգյանի 07.09.2022թ.թիվ 4812 դիմումը`

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ

1.ՍուսաննաՀովհաննեսիԳևորգյանին,ԳոհարիկԳարուշիՀակոբյանին,ՄանիկԳարուշիՀակոբյանինևԳայանեԳարուշիՀակոբյանինպատկանողՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիՆորավանգյուղումգտնվող04-076-0029-0008 կադաստրային ծածկագրով  գույքինտալճշտվածհասցե`ՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզԱրմավիրհամայնքՆորավանգյուղ, 2-րդ փողոց 4:

 

2.Սույնորոշմամբգույքայինմիավորինտրամադրվածհասցենենթակաէպետականգրանցման:

 

3.ՍույնորոշումնուժիմեջէմտնումՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանուորոշմամբսահմանվածհասցեիտրամադրմանվճարըհամայնքիբյուջեվճարելուցհետո:

4.ՍույնորոշումըկարողէվարչականկարգովբողոքարկվելՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիղեկավարինկամդատականկարգովՀայաստանիՀանրապետությանվարչականդատարանուժիմեջմտնելուօրվանիցերկուամսվաընթացքում:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր