Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavirmunicipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2023թվականի N 1400-Ա

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐԻՆ ՃՇՏՎԱԾ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

ՂեկավարվելովՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-իթիվ 2387-Նորոշմամբհաստատվածկարգի 29-րդև 51-րդկետերով, /ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագիր 2023թվականի նոյեմբերի 2/ և հիմքընդունելովՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանու 2022 թհունվարի 17-իթիվ 01 արտահերթնիստի 006-Աորոշում, Խաչատուր Համբարձումի Անդրանիկյանի 10.11.2023թ.թիվ 6254 դիմումը`

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ

    1. Խաչատուր Համբարձումի Անդրանիկյանին պատկանողՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիՄայիսյան գյուղումգտնվող04-043-0204-014 կադաստրայինծածկագրովգույքինտալճշտվածհասցե`ՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզ, Արմավիրհամայնք, Մայիսյան գյուղ Հյուսիսային թաղամաս 2-րդ փողոց 18:

 

2.Սույնորոշմամբգույքայինմիավորինտրամադրվածհասցենենթակաէպետականգրանցման:

 

3.ՍույնորոշումնուժիմեջէմտնումՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանուորոշմամբսահմանվածհասցեիտրամադրմանվճարըհամայնքիբյուջեվճարելուցհետո:

4.ՍույնորոշումըկարողէվարչականկարգովբողոքարկվելՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիղեկավարինկամդատականկարգովՀայաստանիՀանրապետությանվարչականդատարանուժիմեջմտնելուօրվանիցերկուամսվաընթացքում:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ՎԱՐՇԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր