Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavir.armavir@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի N 858-Ա

ՀՄԱՅԱԿ ՊԱՊԻԿԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

ՂեկավարվելովՀայաստանի Հանրապետությանկառավարության 2005 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Նորոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդև 51-րդ կետերով,հիմք ընդունելովՀայաստանի ՀանրապետությանԱրմավիրմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանու 2021 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 126 -ՆորոշումըևՀմայակՊապիկիԱսատրյանի15.09.2022թ. թիվ 4974դիմումը`

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

1.ՀմայակՊապիկիԱսատրյանինպատկանողՀայաստանի ՀանրապետությանԱրմավիրմարզիԱրմավիր  համայնքիԱրմավիր քաղաքիՀանրապետությանփողոց  31/3 և31/5 հասցեներում գտնվող գույքային միավորներին տալ միասնական հասցե` Հայաստանի ՀանրապետությունԱրմավիրիմարզ,Արմավիր  համայնք,Արմավիր քաղաք,Հանրապետությանփողոց  31/3:

 

2. Սույնորոշմամբգույքայինմիավորինտրամադրվածհասցենենթակաէպետականգրանցման:

 

3. ՍույնորոշումնուժիմեջէմտնումՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանուորոշմամբսահմանվածհասցեիտրամադրմանվճարըհամայնքիբյուջեվճարելուցհետո:

 4. ՍույնորոշումըկարողէվարչականկարգովբողոքարկվելՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրմարզիԱրմավիրհամայնքիղեկավարինկամդատականկարգովՀայաստանիՀանրապետությանվարչականդատարանուժիմեջմտնելուօրվանիցերկուամսվաընթացքում:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր