Այսօր: Կիրակի, 18 Ապրիլի 2021թ.
Արմավիրի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 9
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ավագանու որոշման նախագծեր N 68-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումները

ՆԱԽԱԳԻԾ 68-Ն


Զեկ. ԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 136-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի առաջին մասի 1-րդ կետով, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով՝ Արմավիր համայնքի ավագանին որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի <<Արմավիր համայնքի 2020 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին>>  թիվ 136-Ն որոշման   մեջ կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն N1, N2, N3, N4  հավելվածների.

1) Արմավիր համայնքի 2020թբյուջեի եկամուտները պակասեցնել 19031,1հազդրամովայդ թվում

ա) գույքահարկ համայնքների վարչական  տարածքներում գտնվող շենքերի  և  շինությունների 1111 տողից  պակասեցնել 2000,0 հազար դրամ:

բ) հողի հարկ համայնքների վարչական  տարածքներում գտնվող հողերի համար 1112 տողից  պակասեցնել 1000,0 հազար դրամ:

գ) Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ 1331 տողից պակասեցնել 5000,0 հազար դրամ:

դ) ՀՀ  վարչատարածքային միավորների  խորհրդանիշները, որպես  օրենքով  գրանցված ապրանքային նշան, ապրաների արտադրության, աշխատանքների  կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու  թույլտվության համար 11313 տողին  ավելացնել 200,0 հազար դրամ,

ե)ՀՀ վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի /հրաժեշտի/ ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և կամ մատուցման թույլտվության համար 11315 տողին  ավելացնել 250,0 հազար դրամ,

զ) Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր 1140 տողից պակասեցնել 16000.0 հազար դրամմ՝ որից 1141 տողից 1800,0հազար  դրամ և 1142  տողից 14200,0 հազար  դրամ,

է)Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացումներ  (սուբվենցիա) 1261 տողին ավելացնել 93405.1 հազար դրամ:

ը) Օրենքով սահմանված դեպքերում Համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի  գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող  վճարներ  1343 տողից պակասեցնել 577.5 հազար  
թ) համայնքի   կողմից  աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները  կազմակերպելու համար 13507  տողից պակասեցնել 3000,0 հազար  դրամ,

ժ)ոռոգման ջրի մատակարարման համար վճար 13511  տողից պակասեցնել 1160,0 հազար  դրամ,

ժա)համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից  օգտվողների  համար 13513 տողից  պակասեցնել 77556,5 հազար  դրամ,

ժբ)համայնքային ենթակայության արտադպրոցական  դաստիարակության հաստատությունների  ծառայությունից  օգտվողների  համար 13514 տողից  պակասեցնել 12292,2 հազար  դրամ,
ժգ) Համայնքի  վարչական տարածքում ինքնակամ  կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճար 1252 տողին  ավելացնել 2700,0 հազար դրամ,

ժդ) վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-ի կողմից պատասխանատվության միջոցներիրի կիրառումից  եկամուտներ 1361 տողին  ավելացնել 3000,0 հազար դրամ:

 2) Արմավիր համայնքի 2020թբյուջեի ծախսերը պակասեցնել  19031,1հազար դրամովայդ թվում՝
ա) 01 բաժնի 6 խմբի 1 դասի <<Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)>> ծրագրի ծախսերի <<նախագծահետազոտական  ծախսեր>> 5134 հոդվածին ավելացնել 481,4 հազար դրամ:

բ) 04 բաժնի 5 խմբի 1 դասի <<Ճանապարհային տրանսպորտ >> ծրագրի <<Շենքերի և կառույցների կապիտալ վերանորոգում>> 5113 հոդվածին ավելացնել 92923.7 հազար դրամ՝ որից 49869.4 հազար  դրամ՝  4 բակային տարացքների բարեկարգման  ասֆալտապատման  և հիմնանորոգման, 17323.8 հազար դրամ  Չարենց  փողոցի Երևանյան Շահումյան հատվածի և 23995.8 հազար դրամը Շահումյան փողոցի  Ջիվան-Չարենց հատվածների ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների, 1332.0հազար  դրամ տեխնիկական հսկողության, 402,7  հազար  դրամ հեղինակային  հսկողության համար՝  սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում պետության  կողմից   45 տոկոս կատարվող աշխատանքների ֆինանսավորման մաս:

գ) <<Մշակույթի տուն>> 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի ծրագրի -<<Արմավիրի քաղաքապետարանի մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային)1կազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 577,5 հազար դրամ (4111 հոդված 150,0 հազար դրամ,4212 հոդված 427,5 հազար դրամ),

դ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 4826,5 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ե) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 3505,0 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

զ <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 3մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 3509,2 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

է) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 4մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 14656,4 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ը) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 5մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածին պակասեցնել 3563,2 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

թ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 6մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 4795,4 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 7մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 4893,8հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժա) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 8մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 12062,7 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժբ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 9մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 9053,5 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժգ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 10 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 5328,7 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժդ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 11 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 4841,6 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժե) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 12 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 6520,5 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժզ) <<Արտադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի <<Արմավիրի քաղաքապետարանի արվեստի դպրոց >> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել 3200,0 հազար դրամ՝ (4111 հոդված 2140,0 հազար դրամ,4212 հոդված 1060,0 հազար դրամ-800գազ,260էլ.),
ժէ)<<Արմավիրի քաղաքապետարանի երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել  1660,2հազար դրամ՝ (4111 հոդված 1430,0 հազար դրամ,4212 հոդված 200,0 հազար դրամ, 4213 հոդված 30,2 հազար դրամ-25ջուր,5,2դեռ),

ժը)<<Արմավիրի քաղաքապետարանի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել 4961,1 հազար դրամ՝ (4111 հոդված 1000,0 հազար դրամ,4212 հոդված 2461,1 հազար դրամ-գազ, 4221հոդված 1500,0հազար դրամ),

ժթ)<<Արմավիրի քաղաքապետարանի ըմբշամարտի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել 1675,6հազար դրամ՝ (4111 հոդված 100,0 հազար դրամ,4212 հոդված 660,0հազար դրամ-գազ570,էլ-90,0, 4213հոդված35,6հազար դրամ-ջուր, 4221հոդված 880,0հազար դրամ),
ի)<<Արմավիրի քաղաքապետարանի Շախմատի դպրոց>> ՀՈԱԿ-իծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել 795,3հազար դրամ՝ (4212 հոդված 225,3հազար դրամ-գազ200,0, էլ-25,3, 4221հոդված 570,0հազար դրամ),

իա) 04 բաժնի 2 խմբի 4 դասի <<Ոռոգում>> ծրագրի ծախսերի  <<Արմավիրի ջրամատակարար>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից  պակասեցնել 1160,0 հազար դրամ՝(4212 հոդված 1160,0հազար  դրամ), 

իբ) 11 բաժնի 1 խմբի 2 դասի <<Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդ>> ծրագրի ծախսերի <<պահուստային ֆոնդ>> 4891 հոդվածին ավելացնել  20850,0հազար դրամ

3) Արմավիր համայնքի 2020թբյուջեում կատարել համապատասխան փոփոխություններ:
2. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից:
1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի <<Արմավիր համայնքի 2020 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին>>  թիվ 136-Ն որոշման   մեջ կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն N1, N2, N3, N4  հավելվածների.

1) Արմավիր համայնքի 2020թբյուջեի եկամուտները պակասեցնել 19031,1հազդրամովայդ թվում

ա) գույքահարկ համայնքների վարչական  տարածքներում գտնվող շենքերի  և  շինությունների 1111 տողից  պակասեցնել 2000,0 հազար դրամ:

բ) հողի հարկ համայնքների վարչական  տարածքներում գտնվող հողերի համար 1112 տողից  պակասեցնել 1000,0 հազար դրամ:

գ) Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ 1331 տողից պակասեցնել 5000,0 հազար դրամ:

դ) ՀՀ  վարչատարածքային միավորների  խորհրդանիշները, որպես  օրենքով  գրանցված ապրանքային նշան, ապրաների արտադրության, աշխատանքների  կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու  թույլտվության համար 11313 տողին  ավելացնել 200,0 հազար դրամ,

ե)ՀՀ վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի /հրաժեշտի/ ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և կամ մատուցման թույլտվության համար 11315 տողին  ավելացնել 250,0 հազար դրամ,

զ) Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր 1140 տողից պակասեցնել 16000.0 հազար դրամմ՝ որից 1141 տողից 1800,0հազար  դրամ և 1142  տողից 14200,0 հազար  դրամ,

է)Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացումներ  (սուբվենցիա) 1261 տողին ավելացնել 93405.1 հազար դրամ:

ը) Օրենքով սահմանված դեպքերում Համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի  գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող  վճարներ  1343 տողից պակասեցնել 577.5 հազար  
թ) համայնքի   կողմից  աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները  կազմակերպելու համար 13507  տողից պակասեցնել 3000,0 հազար  դրամ,

ժ)ոռոգման ջրի մատակարարման համար վճար 13511  տողից պակասեցնել 1160,0 հազար  դրամ,

ժա)համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից  օգտվողների  համար 13513 տողից  պակասեցնել 77556,5 հազար  դրամ,

ժբ)համայնքային ենթակայության արտադպրոցական  դաստիարակության հաստատությունների  ծառայությունից  օգտվողների  համար 13514 տողից  պակասեցնել 12292,2 հազար  դրամ,
ժգ) Համայնքի  վարչական տարածքում ինքնակամ  կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճար 1252 տողին  ավելացնել 2700,0 հազար դրամ,

ժդ) վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-ի կողմից պատասխանատվության միջոցներիրի կիրառումից  եկամուտներ 1361 տողին  ավելացնել 3000,0 հազար դրամ:

 2) Արմավիր համայնքի 2020թբյուջեի ծախսերը պակասեցնել  19031,1հազար դրամովայդ թվում՝
ա) 01 բաժնի 6 խմբի 1 դասի <<Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)>> ծրագրի ծախսերի <<նախագծահետազոտական  ծախսեր>> 5134 հոդվածին ավելացնել 481,4 հազար դրամ:

բ) 04 բաժնի 5 խմբի 1 դասի <<Ճանապարհային տրանսպորտ >> ծրագրի <<Շենքերի և կառույցների կապիտալ վերանորոգում>> 5113 հոդվածին ավելացնել 92923.7 հազար դրամ՝ որից 49869.4 հազար  դրամ՝  4 բակային տարացքների բարեկարգման  ասֆալտապատման  և հիմնանորոգման, 17323.8 հազար դրամ  Չարենց  փողոցի Երևանյան Շահումյան հատվածի և 23995.8 հազար դրամը Շահումյան փողոցի  Ջիվան-Չարենց հատվածների ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների, 1332.0հազար  դրամ տեխնիկական հսկողության, 402,7  հազար  դրամ հեղինակային  հսկողության համար՝  սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում պետության  կողմից   45 տոկոս կատարվող աշխատանքների ֆինանսավորման մաս:

գ) <<Մշակույթի տուն>> 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի ծրագրի -<<Արմավիրի քաղաքապետարանի մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային)1կազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 577,5 հազար դրամ (4111 հոդված 150,0 հազար դրամ,4212 հոդված 427,5 հազար դրամ),

դ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 4826,5 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ե) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 3505,0 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

զ <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 3մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 3509,2 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

է) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 4մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 14656,4 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ը) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 5մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածին պակասեցնել 3563,2 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

թ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 6մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 4795,4 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 7մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 4893,8հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժա) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 8մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 12062,7 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժբ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 9մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 9053,5 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժգ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 10 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 5328,7 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժդ) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 11 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 4841,6 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժե) <<Նախադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի 
<< 
Արմավիր քաղաքի թիվ 12 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակասեցնել 6520,5 հազար՝ (սննդամթերք 4267 հոդված):

ժզ) <<Արտադպրոցական դաստիարակություն>> 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի ծրագրի <<Արմավիրի քաղաքապետարանի արվեստի դպրոց >> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի  <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել 3200,0 հազար դրամ՝ (4111 հոդված 2140,0 հազար դրամ,4212 հոդված 1060,0 հազար դրամ-800գազ,260էլ.),
ժէ)<<Արմավիրի քաղաքապետարանի երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել  1660,2հազար դրամ՝ (4111 հոդված 1430,0 հազար դրամ,4212 հոդված 200,0 հազար դրամ, 4213 հոդված 30,2 հազար դրամ-25ջուր,5,2դեռ),

ժը)<<Արմավիրի քաղաքապետարանի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել 4961,1 հազար դրամ՝ (4111 հոդված 1000,0 հազար դրամ,4212 հոդված 2461,1 հազար դրամ-գազ, 4221հոդված 1500,0հազար դրամ),

ժթ)<<Արմավիրի քաղաքապետարանի ըմբշամարտի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել 1675,6հազար դրամ՝ (4111 հոդված 100,0 հազար դրամ,4212 հոդված 660,0հազար դրամ-գազ570,էլ-90,0, 4213հոդված35,6հազար դրամ-ջուր, 4221հոդված 880,0հազար դրամ),
ի)<<Արմավիրի քաղաքապետարանի Շախմատի դպրոց>> ՀՈԱԿ-իծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից պակացնել 795,3հազար դրամ՝ (4212 հոդված 225,3հազար դրամ-գազ200,0, էլ-25,3, 4221հոդված 570,0հազար դրամ),

իա) 04 բաժնի 2 խմբի 4 դասի <<Ոռոգում>> ծրագրի ծախսերի  <<Արմավիրի ջրամատակարար>> ՀՈԱԿ-ի ծախսերի <<Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքայինկազմակերպություններին>> 4511 հոդվածից  պակասեցնել 1160,0 հազար դրամ՝(4212 հոդված 1160,0հազար  դրամ), 

իբ) 11 բաժնի 1 խմբի 2 դասի <<Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդ>> ծրագրի ծախսերի <<պահուստային ֆոնդ>> 4891 հոդվածին ավելացնել  20850,0հազար դրամ

3) Արմավիր համայնքի 2020թբյուջեում կատարել համապատասխան փոփոխություններ:
2. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
(251.07 Կբ)
(5.33 Մբ)
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ ք.Արմավիր ,Հանրապետության փ. 32


armavir.armavir@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` 10023025@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2021 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.04
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner